TORENS

in opdracht hoogte 1.25m tot in de hemel

650€

Towers 

Upwards from 1,25 meter, the sky is the limit

Kunstenaars poppen i.o Vrije Akademie Parkstad en de Pit cultuur wijzer

Beesten en poppen vanaf 75€

Animals and Dolls from 75€